Ewa Łasak

pedagog zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, mgr filologii polskiej

Ukończyłam filologię polską oraz zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i przedszkolną z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mam doświadczenie w pracy w gimnazjum oraz w szkole podstawowej.
Lubię kontakt z dziećmi, dzielenie się z nimi wiedzą i umiejętnościami, wspieranie ich w pokonywaniu trudności, w nabieraniu wiary w siebie i swoje możliwości.
Sama również lubię się uczyć, czytać - poza pozycjami z zakresu psychologii i pedagogiki szczególnie interesują mnie książki historyczne oraz kryminały. Poszukiwanie nowych doświadczeń i własnej drogi życiowej skłoniły mnie do opuszczenia Gór Świętokrzyskich.

Od 8 lat pracuję w Niepublicznym Przedszkolu Pluszowy Miś. To tutaj zetknęłam się z ideą porozumienia bez przemocy M. Rosenberga i trenerami NVC oraz miałam okazję uczestniczyć w szeregu szkoleń dotyczących zarówno komunikacji w duchu porozumienia bez przemocy, jak również doskonalenia warsztatu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Praca w naszym zespole daje mi wiele radości i spełnienia.

Niektóre z moich warsztatów, dzięki którym mam szansę ciągle poznawać, doświadczać i uczyć się:

  • 60-godzinny cykl szkoleń komunikacji interpersonalnej â" Nonviolent Communication „Poprzez kontakt i dialog, do współpracy z dziećmi”
  • Ciekawe zabawy na letnie miesiące w przedszkolu
  • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i spektrum autyzmu
  • cykl warsztatów muzycznych „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zastosowanie elementów terapii muzyką”
  • Wielokierunkowy rozwój dziecka a gotowość do uczenia się czynności złożonych
  • Jak rozpoznać dysleksję u uczniów
  • Dobry start przedszkolaka a praca z programem wychowania przedszkolnego
  • Żłobek jako środowisko tworzące optymalne warunki dla rozwoju dziecka
  • Doświadczenia, eksperymenty i obserwacje. Rozbudzanie twórczych postaw dziecka i nauka poprzez zabawę
  • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych uczniów.


Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Pluszowy Miś"
Ul. Słoneczna 105
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
696-068-488