A po co do przedszkola?

2019-03-19 12:00

Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Ale przygotowanie to nie znaczy nauczenie pisania i czytania, liczenia i rozwiązywania zadań. Przygotowanie, to znaczy wyposażenie w umiejętności, postawy, zachowania, wiadomości, które pozwolą na sprawne (bez trudności ) przyswajanie wiedzy w szkole.
A to z kolei znaczy usprawnić i przygotować cały złożony organizm do tego, aby szkrab:

 • - skupił uwagę na lekcji,
 • - nie męczył się podczas siedzenia w ławce,
 • - potrafił pytać bez skrępowania,
 • - potrafił porozumieć się z rówieśnikami bez używania agresji,
 • - potrafił mówić o swoich potrzebach,
 • - dysponował sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową, potrzebną do wycinania, rysowania i nauki pisania,
 • - interesował się czytaniem i pisaniem (!),
 • - potrafił opowiadać, słuchać i rozmawiać o usłyszanym opowiadaniu,
 • - potrafił układać krótkie zdania powiązane w logiczny ciąg,
 • - rozumiał sens informacji obrazkowych,
 • - potrafił dzielić zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, sylaby na głoski,
 • - prawidłowo artykułował głoski,
 • - miał ustaloną lateralizację (stronność),
 • - orientował się w schemacie ciała,
 • - był sprawny ruchowo (motoryka duża) i manualnie (motoryka mała)

i posiadał wiele innych umiejętności.

Przygotowanie do nauki czytania, pisania liczenia i funkcjonowania w szkole jest o wiele trudniejsze niż nauka literek, cyferek i chociażby czytania.
Jeśli dziecko chce się uczyć, niech się uczy, ale w sposób naturalny, spontaniczny, przy wsparciu nauczyciela.

Jedną z metod przygotowujących jest metoda integracji sensorycznej, innymi są: metody Orffa, Labana, ruchu rozwijającego , ćwiczenia Dennisona oraz wiele form aktywności dziecięcej, mającej na celu wyzwolenie określonych umiejętności.

"Myślę, że konieczność pójścia do szkoły z umiejętnością czytania spowodowała, że straciliśmy wielu przyszłych czytelników...." - rozważania Ewy Zielińskiej, która wspólnie z prof.Edytą Gruszczyk-Kolczyńską prowadzi badania nad wspomaganiem rozwoju umysłowego młodszych i starszych przedszkolaków.

I pamiętajmy, że to inteligencja emocjonalna (chęci, dążenia, motywacja - robię to, bo to ma sens a nie dlatego, że tak trzeba i pani będzie zadowolona, adekwatna samoocena, umiejętności współżycia z ludźmi, umiejętności komunikowania się z ludźmi, umiejętności logicznego myślenia, poczucie bycia ważnym, zrozumianym, wyjątkowym człowiekiem, kompetentnym, wolnym, szanowanym.......... ) jest podstawą sukcesu (szeroko pojętego) w życiu , nie zaś ogromna wiedza...( "Inteligencja emocjonalna" D.Goleman ).

Zaspakajajmy potrzeby dzieci.
Jedną z nich jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa (a na nią składa się zrozumienie, konsekwencja, jasne i czytelne zasady i granice, szacunek , zaspokojenie głodu i pragnienia oraz potrzeb fizycznych), potrzeba zabawy, potrzeba odpoczynku, potrzeba poświęcenia czasu (bycia ważnym ), potrzeba wysłuchania, potrzeba zaopiekowania i wiele innych , z których tą najbardziej ważną jest...ta pierwsza.

Zaspakajajmy potrzeby dzieci w sposób bezpieczny dla nas wszystkich, bez przymuszania, zastraszania, szantażu.......zróbmy to, szanując siebie wzajemnie - pokażmy naszym dzieciom jak można i co można - bądźmy wzorem i autorytetem, ponieważ tego potrzebują.


Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Pluszowy Miś"
Ul. Słoneczna 105
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
696-068-488