Komunikaty przekazywane dzieciom i sobie nawzajem są komunikatami wzmacniającymi zachowania akceptowane (nie komunikatami negującymi zachowania nieakceptowane) to znaczy słowo„nie” jest zarezerwowane do sytuacji zagrażających bezpośrednio niebezpieczeństwu, nie jest nadużywane. Jeśli chcemy , aby zasadą w grupie było dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych – wykorzystujemy wzmacnianie pozytywne tj. komunikat: biegamy tylko podczas gimnastyki i rytmiki lub: dzielimy się zabawkami kiedy jasno wyrazimy taką ochotę , lub : podczas zabawy śmiało wypowiadamy co chcemy a czego nie chcemy itp.

Jesteśmy przekonane, że samo zauważenie uczuć dziecka stwarza większą szansę porozumienia, zaś funkcjonowanie w środowisku widzącym potrzeby sprzyja atmosferze spokoju , współpracy i harmonii we wspólnocie , zaś te sprzyjają rozwijaniu wiary w siebie, rozpoznawaniu swoich predyspozycji i talentów.
Specyfiką przedszkola jest budowanie osobowości w naturalnym środowisku grupy różnowiekowej, przy pomocy doświadczonych nauczycieli doskonalących swoje umiejętności empatycznej komunikacji wspierającej osiągnięcie pożądanej inteligencji emocjonalnej.

Priorytetem pracy w naszym przedszkolu jest budowanie inteligencji emocjonalnej wychowanków, która służy sukcesom w dorosłym życiu . Kierunek pracy zgodnie z tzw. ukrytą pedagogiką, polega w naszej placówce na stosowaniu empatycznego języka i komunikatów opartych na zrozumieniu potrzeb człowieka, wyrażaniu istniejących granic, rozwiązywaniu konfliktów wg. Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga, bez stosowania barier językowych, przemocy słownej oraz elementów pedagogiki autorytarnej. Jesteśmy przeciwnikami zarówno wychowania przemocowego jak i bezstresowego.

 


Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Pluszowy Miś"
Ul. Słoneczna 105
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
696-068-488