Plan dnia

 Drodzy Rodzice!

Pragniemy przekazać Państwu, że plan dnia ustaliliśmy biorąc pod uwagę zapisy prawne sposobu realizowania podstawy programowej, ale również potrzeby dzieci i rodziców.

Każda aktywność dziecka jest łagodnie kreowana przez plan dnia, to znaczy, że:

1. Czas przed śniadaniem
Jest przeznaczony na włączenie dziecka i nauczycieli do całodziennego przedszkolnego życia.
Jest to czas, kiedy dzieci mają przestrzeń na na przekazanie "światu", co w nich jest aktualnie żywe, to czas na bycie nauczyciela z każdym dzieckiem oraz dzieci ze sobą nawzajem.
Wbrew pozorom, jest to czas bardzo ważny. Zaspakaja potrzeby włączenia, bycia widzianym i słyszanym, potrzebę zabawy, autonomii, uznania...

2. Krótko po śniadaniu (do godziny 10)
To dla młodszych grup wiekowych czas na wspólne zabawy integracyjne, na zabawy kształtujące koordynację sensoryczną, czas na naukę piosenek i wierszyków, czas na zabawy przy muzyce.
Grupa najstarsza po śniadaniu rozpoczyna bezpośrednio zajęcia dydaktyczne programowe.

3. Czas do obiadu
Odbywają się wówczas zajęcia programowe realizowane wg planów miesięcznych i tygodniowych z uwzględnieniem kalendarza imprez.
W tym czasie także, poprzez zajęcia dydaktyczne i dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu i inne aktywności (np. gimnastyka, rytmika i inne) realizuje się treści programowe.

4. Po obiedzie
Czas na odpoczynek, relaks, czytanie książek, kąciki zainteresowań, zabawę swobodną, pobyt na podwórku.

5. Po drugim daniu
Nadchodzi czas na podsumowanie dnia, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci, czas na wspólna zabawę dowolną i kreowaną przez nauczyciela, czas na zajęcia indywidualne z dzieckiem.

6. Po kolacji
To również czas na rozwiązywanie konfliktów, zabawy zorganizowane i indywidualne, rozmowy z dziećmi, czytanie, powtarzanie umiejętności z porannych zajęć, czas na podsumowanie dnia.
Dzieci często opowiadają, co w przedszkolu wydarzyło się , co im się podoba, a co nie. Uczą się, jak sobie radzić z emocjami, otrzymują pomoc i wsparcie w wyrażaniu siebie.

Podczas wszystkich posiłków realizuje się również treści podstawy programowej w zakresie umiejętności samoobsługowych i zwyczajowych. Jest to także czas na uwrażliwianie dzieci na potrzeby wszystkich w społeczności - ciszy czy estetyki - ale również pomoc dzieciom w uświadamianiu im ich własnych granic i wspieranie intuicji.

Dzieci nie są zmuszane do jedzenia, respektujemy prawa dziecka do ich wyborów oraz autonomii jednocześnie zachęcając do próbowania i poznawania smaków, wspólnego posiłku, cichej rozmowy podczas posiłku - duży udział ma tu Ciocia Kucharka, która żywo reaguje na gusta i potrzeby żywieniowe dzieci.

Rozkład dnia służy pewnej strukturze, w której każda chwila jest ważna.
Każda aktywność jest nauką.
Każde wydarzenie jest doświadczeniem.
Każde słowo daje impuls do myślenia.
Każdy ruch daje szansę rozwoju.
Każda radość jest przeżywaniem we wspólnocie, każdy zaś smutek, ból, irytacja, uczy kontaktu z samym sobą a więc i z innymi.

Rozkład dnia ustalony jest dla nas wszystkich, aby nieco ułatwić całej wspólnocie funkcjonowanie w grupie.

Zdajemy sobie sprawę, że może być on również ograniczeniem dla niektórych z Państwa, nie wszyscy są zadowoleni, że czas na witanie się to czas do godziny 9 na przykład. Dlatego też Rozkład Dnia traktujemy jako pomoc i usystematyzowanie dnia, i nie jest on tak sztywny, że dziecko, które dotrze do nas dopiero po śniadaniu, nie będzie miało czasu na włączenie. Wówczas ma ono na nie chwilę , ale też nie jest pozostawione samo sobie. Jeżeli jednak dotrze do przedszkola po godzinie 10 , to może się zdarzyć, że będzie już po gimnastyce na przykład. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę.

Piszemy tę informację dla jasności i przypomnienia.

Z ufnością na współpracę.


Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Pluszowy Miś"
Ul. Słoneczna 105
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
696-068-488