Informacje dla rodziców


Bieżące informacje i wydarzenia z życia przedszkola publikujemy na:

Wyprawka przedszkolaka

Statut Przedszkola

RODO


Na podstawie art. 160 ustawy Prawo oświatowe

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
• Administratorem danych osobowych Dzieci i Rodziców jest EDUKACJA WZBOGACAJĄCA ŻYCIE z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 105.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, przebiegu procesu nauczania dzieci, uzyskania dotacji, zamieszczania wizerunku stronie internetowej, wywieszania prac dzieci na tablicach na podstawie art. 6 ust 1 a
• Odbiorcą danych osobowych będą Pracownicy pedagogiczni przedszkola, specjaliści pracujący w przedszkolu, Gmina Lesznowola, System Informacji Oświatowej, biuro rachunkowe
• Dane osobowe Dzieci i ich rodziców będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego
• Rodzice posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Rodzice mają prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Podanie przez Rodziców danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Rodzice są zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem podpisania umowy z przedszkolem


Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Pluszowy Miś"
Ul. Słoneczna 105
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
696-068-488