Agnieszka Satalecka


Kocham to, co robię każdego dnia. Ufam, że autentyczne przeżywanie uczuć i potrzeb uzdrawia to, co wymaga w nas
uzdrowienia i służy budowaniu entuzjazmu, poczucia sensu, równowagi i cieszenia się rozwojem. A te jakości w
edukacji uważam za kluczowe.

tel.: 696-068-488

  • psycholog dzieci i młodzieży
  • mediator,
  • nauczyciel nauk przyrodniczych,
  • praktyk SWR

Jestem mamą dorosłych już dzieci : Alicji i bliźniaków Bartka i Kuby. To miłość do dzieci była i jest motywacją, by szukać rozwiązań służących życiu. We wszystkich priorytetowych przedsięwzięciach wspiera mnie duchowo i ekonomicznie mąż Mirek, który nauczył mnie zaufania do własnych kompetencji i możliwości, oraz działa ze mną w świecie wspólnych wartości. Dziś uczy też w naszej szkole geografii.

Jestem fascynatką filozofii Porozumienia bez Przemocy (PbP), ukończyłam całe mnóstwo szkoleń i warsztatów integrujących esencję i formę porozumienia oraz studia trenerskie. Jestem dyplomowanym mediatorem. Nauczycielem biologii i chemii. Jestem również praktykiem IFS, czyli Systemu Wewnętrznej Rodziny(SWR) - metody te rapeutycznej , która dla wielu stała się życiowym drogowskazem, codzienną praktyką kontaktu ze sobą i swoim wnętrzem oraz narzędziem do budowania zdrowych relacji z innymi. Uwielbiam zgłębiać wewnętrzny świat człowieka z pozycji neurobiologii, psychofizjologii, psychologii holistycznej i pedagogiki. Interesują mnie interakcje międzyludzkie , lubię rozumieć ich chemię i biologiczne podłoże i tym również dzielę się z moimi uczniami, kadrą i całą szkolną społecznością. Dostrzegam, że narzędzia Porozumienia i metody SWR dają mi stabilne moce tworzące życzliwe i autentyczne relacje z ludźmi. Uwielbiam uczyć tak, by uczniowie chcieli chcieć, by budzić i rozwijać w nich współodpowiedzialność za proces uczenia się, by kończąc szkołę, pamiętały kluczowe zależności świata istot żywych, w tym naszego własnego człowieczeństwa.

Lata pracy w przedszkolu i w szkole edukacji wzbogacającej życie , pozwoliły mi doświadczyć i zbudować mocne przekonanie, że człowiek przychodzi na świat z pragnieniem wnoszenia swojej najlepszej jakości, tęsknotą za wolnością i jednocześnie przynależnością we wspólnocie, gdzie wzajemny szacunek, troska, bezpieczeństwo , prawda i wolność są największym dobrem. Dziś wiem, że wychowanie i kształcenie człowieka należy zacząć od samego siebie, od takiego kontaktu z samym sobą, który pozwoli na realizację własnych tęsknot w pełnym braniu pod uwagę tęsknot innych ludzi. Tę świadomość nazywam świadomością współzależności. Ważne dla mnie jest jak mówię, jak myślę, jak się komunikuję, jak jestem świadoma swojej mocy i jak decyduję się jej używać. Moja ulubiona forma tej świadomości to język serca.

Kocham to, co robię każdego dnia. Ufam, że autentyczne przeżywanie uczuć i potrzeb uzdrawia to, co wymaga w nas uzdrowienia i służy budowaniu entuzjazmu, poczucia sensu, równowagi i cieszenia się rozwojem. A te jakości w edukacji uważam za kluczowe.
Do zgłębiania i praktykowania tejże świadomości zapraszam nieustannie kadrę moich placówek oraz wszystkie nasze dzieci i ich rodziców.


Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Pluszowy Miś"
Ul. Słoneczna 105
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
696-068-488